Betaalmogelijkheden

De betalingsmogelijkheden zijn:
Online betaalmethoden
Op rekening
Vooruitbetaling (pakketdienst of onze eigen chauffeurs)
Automatische incasso

Op rekening
Als bedrijf met een KvK-inschrijving kunt u op rekening kopen. JoDeMa B.V. kan u vragen een inschrijving, niet ouder dan zes maanden, toe te sturen of te faxen. Particulieren kunnen niet op rekening kopen. Betalingen op rekening dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum (tenzij anders overeengekomen), in de valuta waarin is gefactureerd door middel van storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening.

Vooruitbetaling
Vooruitbetaling kan per bank of giro. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van JoDeMa B.V.